Ontwikkeling via investering

BIO investeert in kmo's in ontwikkelingslanden en levert een structurele bijdrage aan de socio-economische groei.

Ontwikkeling via investering
You name it, I bake it

Impact story

You name it, I bake it

BIO has invested in poa! and provided them with technical assistance.

Wairimu Kimani has a small online bakery, which she's able to run thanks to the unlimited internet of poa!.

This is her story.

 Nieuws

BIO kondigt de benoeming van haar nieuwe CEO aan

 Nieuws

BIO and EDFI AgriFI invest EUR 6 M in gebana Faso

 Nieuws

Congratulations to Kampani with its investment in Soprocopiv

In cijfers

In 2020 ondersteunde de financiering van BIO 117.462 banen via directe investeringen en nog eens 158.432 via indirecte investeringen. In totaal zouden ze nog eens meer dan 10 miljoen indirecte banen ondersteunen, zoals geraamd door het Joint Impact Model.

Wat de directe investeringen betreft, werden in 2020 3 210 banen gecreëerd.

Van al BIO’s projecten goedgekeurd in 2021 kwalificeerden 16 op 21 voor de 2X Challenge – waaraan BIO meer dan € 75 miljoen heeft bijgedragen
in nieuwe investeringen over het jaar.

In 2020 kwam BIO’s rechtstreekse en onrechtstreekse hernieuwbare energievoorziening overeen met een totaal van 3.730.000 ton CO2 vermeden, het equivalent van de broeikasgasuitstoot van 803.700 voertuigen aangedreven door brandstof waarmee gedurende een jaar gereden wordt.

Onze investeringen

Bekijk onze portefeuille

Filter op investeringen
Aan het laden