Expertisefonds

Afdrukken
BIO geeft ondernemingen de mogelijkheid te groeien en zich te ontwikkelen, jobs te creëren en expertise te verwerven. Om deze doelstellingen te bereiken hebben de klanten niet alleen nood aan investeringen op maat, maar ook aan vaardigheden en knowhow om hun competitiviteit te verhogen en hun duurzame handelspraktijken op alle niveaus te verbeteren.
Met toelages uit het steunfonds voor Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (mkmo’s) (of MSME Support Fund) co-financiert BIO haalbaarheidsstudies en projecten technische assistentie, in aanvulling op (potentiële) investeringen.

Instrumenten

Haalbaarheidsstudies (HS)

Met een HS onderzoekt men de technische haalbaarheid en de rendabiliteit van een investeringsproject, wat onontbeerlijke is bij het opstarten of ontwikkelen van een onderneming. Zo’n studie omvat alle informatie (technisch; commercieel, financieel en markt; en milieu & sociaal (E&S)) die nodig is om een sterk businessplan te kunnen voorleggen bij het besluitvormingsproces voor een investering. Zowel bestaande als potentiële klanten kunnen een aanvraag indienen voor een haalbaarheidsstudie.

Technical assistance (TA)

Om het succes van een project of een onderneming te kunnen garanderen is het van belang de bedrijfsresultaten, de vaardigheden en de standaarden continu te verbeteren. BIO co-financiert TA om haar klanten te helpen bij capaciteitsopbouw via de overdracht van kennis en vaardigheden. TA is beschikbaar voor bestaande klanten.

Project criteria

De kandidaturen die geselecteerd worden, voldoen aan een aantal formele criteria. BIO beoordeelt de ontwikkelingsimpact van het project, de verwachte resultaten, de samenhang van het werkprogramma, de vaardigheden van de expert en de haalbaarheid van het budget en de planning. De projecten moeten geïmplementeerd worden door externe consultants, opleiders en experten. Voor de aanvragen voor haalbaarheidsstudies in het bijzonder, zal BIO de kwaliteit, de ervaring en het parcours van de promotor analyseren. Alle voorgestelde projecten moeten in lijn zijn met de investeringsstrategie van BIO en met de geografische toelatingscriteria. Voor meer informatie kan u onze website raadplegen.

Bedragen

Voor de haalbaarheidsstudies kan de toelage tot 50% van de totale kosten dekken met een maximum van € 100.000 per klant.
Voor TA projecten is het maximumbedrag € 350.000. Zowel het budget als het co-financieringspercentage moeten in verhouding staan tot de omvang en de financiële capaciteit van de onderneming.  

Subsidiabele kosten

De prestaties worden uitgevoerd door externe, onafhankelijke en gekwalificeerde experten die worden aangenomen op basis van een transparante selectieprocedure en die zijn goedgekeurd door BIO. Kosten die niet in aanmerking komen voor financiering zijn operationele kosten, audits en bijdragen in nature van klanten. Ook lopende projecten en reeds gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor cofinanciering van BIO.

Aanvraagprocedure

Contacteer ons team voor een aanvraag-
formulier en stuur het ingevuld op naar MSMESupport@bio-invest.be. Het MSME Support Fund-team zal uw kandidatuur onderzoeken en kan u helpen uw project verder te structureren.

  • Brochures_MSMESF_NL (1.11 MB) Download
Terug