News

 • BIO supports microfinance in Mali

 • 09.12.2014
 • In November, BIO disbursed the first tranche of a € 1.5 million senior loan to the Malian MFI Microcred Mali. The MFI started operating in Bamako in 2013, and within its first year of operation, Microcred reached a loan portfolio of EUR 5.9 million outstanding to over 3,000 borrowers with three branches in Bamako. Microcred aims at reaching a EUR 100 million loan portfolio to 42,000 borrowers and opening a network of 10 branches within the next 5 years. The vast majority of Microcred’s clients belong to the informal sector, a group typically excluded from the traditional financial system. Microcred supports these clients not only financially, but also encourages them to formalize their business, which in turn contributes to the country’s tax base. BIO’s EUR 1.5 million loan will support Microcred’s efforts to further grow its financial services to microenterprises and SMEs and provide the MFI with a more stable and long-term source of financing.  

 • Fundeser becomes financiera

 • 29.10.2014
 • The Foundation for Rural Economic Development Partner (Fundeser), originally a Nicaraguan NGO providing credit and technical assistance to small holders, has launched its operations as a fully-fledged financial institution, a financiera. The transformation into a financiera, regulated by the Nicaraguan Superintendence for Banks and other Financial Institutions, is paramount to allowing Fundeser to achieve greater scale and offer a wider range of services to rural populations. The transformation will allow to work in a secure environment and systematise all procedures and manuals that were not adequately developed before. The recent recognition as a financiera is the result of successful collaboration and efforts of Fundeser’s staff and management with several development finance institutes and investors, such as BIO, the Dutch Entrepreneurial Development Bank (FMO) , the Belgian Microfinance Fund Advisor, Incofin Investment Management (IM), as well as the Inter-American Development Bank and the International Finance Corporation. BIO has been involved in providing technical assistance grants to support the transformation process: - one technical assistance project financed by BIO, FMO and Fundeser and managed by Incofin IM, was aimed at accompanying Fundeser’s staff throughout the transformation process into a regulated entity, generating the relevant capacity to support the change in the short and medium term. - a second technical assistance project co-financed by BIO focused on 3 areas: to provide Fundeser with transformation advice; implement an activity-based costing model; and implement an integrated branch management system.  

 • Lees meer
 • Goed beheer en investeringen in KMO’s, troeven voor ontwikkeling

 • 24.10.2014
 • Preview

  Minister De Croo steunt KMO ontwikkeling tijdens Seminarie Ontwikkeling door Investering

  De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) en het Fonds Governance van bedrijven in de DR Congo, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, organiseerden op donderdag 23 oktober in Brussel een eerste seminarie over ‘de uitdagingen en opportuniteiten voor KMO’s in ontwikkelingslanden’. Het seminarie werd geopend met een toespraak van Vice-Premier en Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo. Philémon Kivuvu Musul , de laureaat 2014 van de Prijs voor Governance van bedrijven in DR Congo, sprak over zijn ervaringen en verdedigde zijn visie op het ondernemerschap. Hij was één van de experts die het hadden over de rol van KMO’s bij de ontwikkeling. Dit voorbeeld uit Congo was een concrete illustratie van wat een goed beheerd project in de privé-sector kan zijn. Minister De Croo drukte zijn bewondering uit voor ondernemers als meneer Kivuvu Musul die tegen enorme uitdagingen aankijken in landen als de DR Congo. “In landen waar de staat slecht functioneert is het niet evident om te ondernemen”. De Croo gelooft sterk in een instrument als BIO voor het ontwikkelingsbeleid en vindt de focus op KMO’s de juiste strategie. Philémon Kivuvu Musul leidt een onderneming die werd opgericht in 2006 en die gespecialiseerd is in de exploitatie en de verwerking van kalksteen in de regio Bas-Congo. De BVBA Calmaco heeft een opmerkelijke expansie gekend en stelt momenteel 70 mensen te werk. Het bedrijf wordt op een sociaal verantwoorde manier geleid met respect voor de principes van goed beheer. Een onderdeel daarvan is dat iedereen op tijd wordt betaald. Philémon Kivuvu: “Dat kan vanzelfsprekend lijken, maar het is hier verre van altijd het geval. Maar men moet zich eens in de plaats van een familie stellen die niet weet wanneer het geld zal toekomen.” In het algemeen kiest Calmaco voor een beredeneerde groei en een beleid van het herinvesteren van de winst. Philémon Kivuvu waakt er ook over dat zijn onderneming goed is ingeplant in de lokale gemeenschap en dat zijn werknemers genieten van sociale voordelen. Maar het belangrijkste principe voor hem is transparantie: “Wij werken met open boeken en iedereen kan onze financiële stromen traceren. Onze winsten, onze aankopen, de afschrijvingen… Calmaco heeft niets te verbergen!” Voor hij zijn onderneming oprichtte was Philémon Kivuvu getuige van praktijken die hem opstandig maakten: twijfelachtige financiële operaties, gebrek aan transparantie van en zwarte boekhouding. “Dit zijn slechte gewoonten die zo als een ziekte de economie binnendringen, dat men ze normaal begint te vinden.” De Prijs voor Governance bedraagt 25.000 euro en werd in 2010 in het leven geroepen door een aantal Belgische ondernemers naar aanleiding van de 50ste verjaardag van Congo. Daartoe werd het Fonds Governance van bedrijven in de DR Congo in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht. Het Fonds wil de ondernemingsgeest helpen ontwikkelen in de DRC volgens de principes van goed bedrijfsbeheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het promoten van ondernemerschap beantwoordt dan ook perfect aan de doelstellingen van de Prijs. Alle twee jaar plaatst de Prijs het voorbeeldparcours van een Congolese ondernemer in de schijnwerpers met het oog op het promoten van goede bedrijfspraktijken en om anderen te inspireren. De Prijs 2014 werd in juni jl. in Kinshasa overhandigd aan meneer Kivuvu Musul. In 2014 werd de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) strategische partner van het Fonds, waaraan zij een financiële ondersteuning geeft.

 • Lees meer
 • Terreinevaluatie van BIO investeringen bevestigt hun relevantie, additionaliteit en duurzaamheid

 • 13.10.2014
 • Brussel, 9 oktober 2014 – De Dienst Bijzondere Evaluatie die is opgericht binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het tweede deel gepubliceerd van het Evaluatieverslag over BIO. BIO is verheugd over het constructieve verslag van de externe beoordelaars, dat niet alleen de positieve conclusies van de eerste evaluatiefase uit 2013 bevestigt, maar ook de concrete impact aantoont die BIO op het terrein heeft en daarmee de specifieke rol van de organisatie binnen Ontwikkelingssamenwerking erkent. Tijdens hun onderzoek hebben de beoordelaars 70 klanten in 9 landen bezocht en de investeringsprojecten van BIO uitgebreid bestudeerd. Het verslag bevestigt de relevantie van 65 van de 70 bezochte projecten. Bepaalde investeringen hebben daarnaast een positieve impact op macro-economisch vlak en geven een echte impuls aan de ontwikkeling van de betrokken economische zones. De additionaliteit van de interventies wordt eveneens aangetoond: volgens het verslag hadden zonder de steun van BIO de projecten niet gerealiseerd kunnen worden, en dat geldt zowel voor de investeringen via investeringsfondsen als voor de infrastructuurprojecten en de directe investeringen in de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo).

 • Lees meer
 • Evaluatie BIO 2014

 • 13.10.2014
 • Preview

  Evaluatie op het terrein van de investeringen van BIO bevestigt hun relevantie op het vlak van ontwikkeling, additionaliteit en duurzaamheid

  De Dienst Bijzondere Evaluatie die is opgericht binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het tweede deel gepubliceerd van het Evaluatieverslag over BIO. BIO is verheugd over het constructieve verslag van de externe beoordelaars, dat niet alleen de positieve conclusies van de eerste evaluatiefase uit 2013 bevestigt, maar ook de concrete impact aantoont die BIO op het terrein heeft en daarmee de specifieke rol van de organisatie binnen Ontwikkelingssamenwerking erkent. Tijdens hun onderzoek hebben de beoordelaars 70 klanten in 9 landen bezocht en de investeringsprojecten van BIO uitgebreid bestudeerd. Het verslag bevestigt de relevantie van 65 van de 70 bezochte projecten. Bepaalde investeringen hebben daarnaast een positieve impact op macro-economisch vlak en geven een echte impuls aan de ontwikkeling van de betrokken economische zones. De additionaliteit van de interventies wordt eveneens aangetoond: volgens het verslag hadden zonder de steun van BIO de projecten niet gerealiseerd kunnen worden, en dat geldt zowel voor de investeringen via investeringsfondsen als voor de infrastructuurprojecten en de directe investeringen in de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo).

 • Lees meer
 • Nieuw FPM SA fonds verschaft financiering op maat voor MKMO's in de DRC

 • 26.09.2014
 • Kinshasa, 26 september 2014 – Vandaag vindt de eerste Algemene Vergadering en vergadering van de Raad van Bestuur van FPM SA (Fonds pour l’inclusion financière en République Démocratique Congo) plaats in Kinshasa, in de Democratische Republiek Congo (DRC). FPM SA (FPM), een nieuw fonds voor financiële inclusie, zal steun bieden aan financiële instellingen die zich richten tot kleine en middelgrote ondernemingen in de DRC. Dit nieuwe financiële instrument vormt een aanvulling op 'FPM ASBL', een vzw die al sinds 2007 actief is in de DRC en zich toelegt op de verlening van Technische Assistentie (TA) aan Congolese financiële instellingen. Er zijn tot nu toe meer dan 50 TA-projecten uitgevoerd. FPM kan rekenen op een kapitaalinbreng van de Duitse ontwikkelingsbank KfW, voor circa 13 miljoen USD, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) voor 8 miljoen USD, de Nederlandse katholieke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (Cordaid) voor 4 miljoen USD en het Belgische microfinancieringsfonds Incofin cvso voor 100.000 USD. Het Fonds streeft ernaar om over een periode van 5 jaar tot 60 miljoen USD aan middellang lopende kredietlijnen te verschaffen aan Congolese financiële instellingen. Deze kredietlijnen zullen door de financiële instellingen worden gebruikt om financiering te verschaffen aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de DRC. Incofin Investment Management, een Belgische investeerder die zich heeft gespecialiseerd in rurale microfinanciering, treedt op als fondsadviseur voor FPM SA, en zal daarbij gebruikmaken van zijn specifieke ervaring en marktkennis van de financiële dienstverlening aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de DRC. Betere toegang tot financiering voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen De meeste Congolese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo's) hebben geen toegang tot financiële diensten omdat financiële instellingen nog steeds voorrang verlenen aan grote bedrijven. Zo komt het dat de meeste mkmo's zich slechts traag kunnen ontwikkelen, zich niet kunnen losmaken uit de informele sector en erg gevoelig zijn voor economische veranderingen en marktschommelingen. FPM heeft als doel steun te bieden aan de ontwikkeling van die financiële instellingen die over een duidelijk mandaat en een heldere strategie voor kleine en middelgrote ondernemingen beschikken. Daarom richt FPM zich tot duurzame en goed bestuurde financiële instellingen, inclusief microfinancieringsinstellingen, coöperatieve spaarkassen en commerciële banken die diensten leveren aan mkmo's. Door de ontwikkeling van een inclusief financieel systeem in de DRC te ondersteunen, zal FPM een rol spelen op het vlak van armoedebestrijding, duurzame economische ontwikkeling en het scheppen van banen.

 • Lees meer
 • Seminarie over Investeren voor Ontwikkeling

 • 10.09.2014
 • Uitdagingen en kansen voor KMO ontwikkeling in ontwikkelingslanden

  BIO en het Corporate Governance in DR Congo Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, organiseren een seminarie over KMO (kleine en middelgrote ondernemingen) ontwikkeling in ontwikkelingslanden op donderdag 23 oktober 2014 in Brussel. KMO’s zijn cruciaal voor economische groei en jobcreatie. KMO ondernemers in ontwikkelingslanden staan echter vaak voor belangrijke struikelblokken. Tijdens dit seminarie gaan we verder in op de belemmeringen voor KMO ontwikkeling en de rol die ontwikkelingsfinancieringsinstellingen zoals BIO en privé investeerders kunnen spelen om de KMO’s te steunen. Sinds 2010 reikt het Corporate Governance in DRC Fund, beheerd door de Konging Boudewijnstichting, en sinds 2014 ook gesponsord door BIO, een Prijs voor Corporate Governance uit aan een ondernemer in de Democratische Republiek Congo (DRC). De prijs heeft tot doel KMO ondernemerschap en corporate governance in DRC te promoten. Dit jaar werd de prijs toegekend in Kinshasa in juni 2014 aan Philémon Kivuvu Musul, directeur van Calmaco Sprl. De winnaar zal het seminarie bijwonen en samen met andere prominente stakeholders van KMO ontwikkeling in ontwikkelingslanden de uitdagingen en opportuniteiten voor KMO’s bespreken. Het programma vindt u terug op on sme-development.be