FPM SA erkend door Centrale Bank Congo

| Afdrukken |
21.04.2015
• 25 miljoen USD steun voor de ontwikkeling van de financiële en microfinancieringssector in de Democratische Republiek Congo (“DRC”)

• Betere toegang tot financiering voor duizenden micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Kinshasa, 23 februari 2015 – Op 3 februari 2015, ontving FPM SA (Fonds pour l’inclusion financière en République Démocratique du Congo) de toelating van de Centrale Bank van Congo om te werken als Financieringsmaatschappij. FPM SA zal van start kunnen gaan met de financiering van die financiële instellingen die zich richten tot micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo’s) in de DRC. Dit nieuwe financiële instrument vormt een aanvulling op 'FPM ASBL', een vzw die al sinds 2007 actief is in de DRC en zich toelegt op de verlening van Technische Assistentie (TA) aan Congolese financiële instellingen. Er zijn tot nu toe meer dan 50 TA-projecten uitgevoerd.

FPM SA kan rekenen op een kapitaalinbreng van de Duitse ontwikkelingsbank KfW, voor circa 13 miljoen USD, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) voor 8 miljoen USD, de Nederlandse katholieke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (Cordaid) voor 4 miljoen USD en het Belgische microfinancieringsfonds Incofin cvso voor 100.000 USD. Het Fonds streeft ernaar om over een periode van 5 jaar tot 60 miljoen USD aan middellang lopende kredietlijnen te verschaffen aan Congolese financiële instellingen. Deze kredietlijnen zullen door de financiële instellingen worden gebruikt om financiering te verschaffen aan mkmo’s in de DRC. Incofin Investment Management, een Belgische investeerder die zich heeft gespecialiseerd in rurale microfinanciering, treedt op als fondsadviseur voor FPM SA, en zal daarbij gebruikmaken van zijn specifieke ervaring en marktkennis van de financiële dienstverlening aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

Betere toegang tot financiering voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

In het algemeen hebben de meeste Congolese mkmo’s geen toegang tot financiële diensten en meer bepaald tot financiering omdat financiële instellingen nog steeds voorrang verlenen aan grote bedrijven. Zo komt het dat de meeste mkmo's zich slechts traag kunnen ontwikkelen en zich niet kunnen losmaken uit de informele sector waardoor ze zeer gevoelig blijven voor veranderingen in de economie. FPM SA heeft als doel steun te bieden aan de ontwikkeling van financiële instellingen die actief zijn in microfinanciering (van microfinancieringsbanken tot coöperatieve spaarkassen), alsook van lokale commerciële banken die specifieke programma’s ten behoeve van the kleinste mkmo’s gelanceerd hebben (downscaling).

“Met de duurzame ontwikkeling van de Congolese economie voor ogen, zal FPM SA zich richten tot

duurzame financiële instellingen met een goed bestuur, of die daar naartoe werken met de steun van de technische assistentie van FPM ASBL. Door de ontwikkeling van een inclusief financieel systeem in de DRC te ondersteunen, zal FPM een rol spelen op het vlak van financiering van het ondernemerschap en de lokale private sector, wat ook zal leiden tot jobcreatie, armoedevermindering en duurzame positieve effecten op de lokale economie.” Merkt de Belgische Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo, op.

 

Terug