Nieuw FPM SA fonds verschaft financiering op maat voor MKMO's in de DRC

| Afdrukken |
25.09.2014
Kinshasa, 26 september 2014 – Vandaag vindt de eerste Algemene Vergadering en vergadering van de Raad van Bestuur van FPM SA (Fonds pour l’inclusion financière en République Démocratique Congo) plaats in Kinshasa, in de Democratische Republiek Congo (DRC). FPM SA (FPM), een nieuw fonds voor financiële inclusie, zal steun bieden aan financiële instellingen die zich richten tot kleine en middelgrote ondernemingen in de DRC. Dit nieuwe financiële instrument vormt een aanvulling op 'FPM ASBL', een vzw die al sinds 2007 actief is in de DRC en zich toelegt op de verlening van Technische Assistentie (TA) aan Congolese financiële instellingen. Er zijn tot nu toe meer dan 50 TA-projecten uitgevoerd.


FPM kan rekenen op een kapitaalinbreng van de Duitse ontwikkelingsbank KfW, voor circa 13 miljoen USD, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) voor 8 miljoen USD, de Nederlandse katholieke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (Cordaid) voor 4 miljoen USD en het Belgische microfinancieringsfonds Incofin cvso voor 100.000 USD. Het Fonds streeft ernaar om over een periode van 5 jaar tot 60 miljoen USD aan middellang lopende kredietlijnen te verschaffen aan Congolese financiële instellingen. Deze kredietlijnen zullen door de financiële instellingen worden gebruikt om financiering te verschaffen aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de DRC. Incofin Investment Management, een Belgische investeerder die zich heeft gespecialiseerd in rurale microfinanciering, treedt op als fondsadviseur voor FPM SA, en zal daarbij gebruikmaken van zijn specifieke ervaring en marktkennis van de financiële dienstverlening aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de DRC.Betere toegang tot financiering voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

De meeste Congolese micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (mkmo's) hebben geen toegang tot financiële diensten omdat financiële instellingen nog steeds voorrang verlenen aan grote bedrijven. Zo komt het dat de meeste mkmo's zich slechts traag kunnen ontwikkelen, zich niet kunnen losmaken uit de informele sector en erg gevoelig zijn voor economische veranderingen en marktschommelingen. FPM heeft als doel steun te bieden aan de ontwikkeling van die financiële instellingen die over een duidelijk mandaat en een heldere strategie voor kleine en middelgrote ondernemingen beschikken. Daarom richt FPM zich tot duurzame en goed bestuurde financiële instellingen, inclusief microfinancieringsinstellingen, coöperatieve spaarkassen en commerciële banken die diensten leveren aan mkmo's. Door de ontwikkeling van een inclusief financieel systeem in de DRC te ondersteunen, zal FPM een rol spelen op het vlak van armoedebestrijding, duurzame economische ontwikkeling en het scheppen van banen.

 

“Door onze steun aan FPM dragen wij bij aan een betere toegang tot financiering in de DRC, waar momenteel slechts 5% van de bevolking toegang heeft tot financiële diensten. Dit zal vooral een grote verbetering zijn voor mkmo's. Zij spelen een belangrijke rol in de lokale economie en bij het scheppen van banen. Op deze manier zullen brede lagen van de bevolking hun inkomen zien toenemen,” zegt Doris Köhn, lid van het Management Committee bij KfW Ontwikkelingsbank.


“De oprichting van het FPM-fonds is de kroon op het werk van FPM ASBL, een vzw die zich in het verleden al een voorvechter van ondernemerschap in de DRC heeft getoond. Het FPM-fonds zorgt ervoor dat kleine ondernemers toegang krijgen tot financiële diensten, zodat zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun familie en hun regio. FPM fungeert zo als stuwende kracht voor de lokale ontwikkeling en neemt een cruciale rol op het vlak van ondernemerschap voor zijn rekening. En dat is precies waar onze opdracht om draait,” aldus Luuk Zonneveld, CEO van BIO.


“Onvoldoende economische kansen en een hoge werkloosheid zijn de belangrijkste factoren die ten grondslag liggen aan civiele onrust. Wanneer ondernemers proberen om hun activiteiten uit te breiden, ontbreekt het hen vaak aan professionele zakelijke vaardigheden, toegang tot markten, netwerken, technologie en niet in het minst toegang tot financiering. Door mkmo's te stimuleren in hun economische ontwikkeling willen wij hen weerbaarder maken en vreedzame ontwikkeling in een kwetsbare context bevorderen," aldus Laure Wessemius Chibrac, Director Cordaid Investments.“Als Belgische fondsadviseur zijn wij trots de sector van de microfinanciering in de DRC te steunen. De cijfers bevestigen het potentieel van de sector: het totale vermogen voor de MFI-sector en de coöperaties bedroeg slechts 191 miljoen USD, wat extreem weinig is voor een land met een bevolking van 75 miljoen mensen,” zegt Loïc De Cannière, Managing Director van Incofin Investment Management, dat optreedt als fondsadviseur van het FPM Fund.


Technische Assistentie

FPM zal nauw samenwerken met FPM ASBL om veelbelovende instellingen in gebieden met weinig toegangsmogelijkheden tot financiering aan te wijzen en te ondersteunen zodat ze van Technische Assistentie (TA) kunnen genieten om nieuwe technologieën te introduceren of uit te breiden (bijv. mobiel bankieren) of de kwaliteit van hun activiteiten kunnen verbeteren. Donoren van FPM ASBL zijn onder meer de Wereldbank / Copirep, KfW, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) / het Zweedse bureau voor internationale ontwikkelingssamenwerking (SIDA) en het kapitaalontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNCDF). Vanwege de kwetsbare toestand van de meeste financiële instellingen die diensten verlenen aan de sector van de mkmo's, is de beschikbaarheid van TA cruciaal om de sociale en financiële impact van FPM SA te optimaliseren.


Terug