Een eerste beheerscontract voor BIO

| Afdrukken |
08.05.2014
Zoals voorzien in de nieuwe wet op de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) van januari 2014, werd een 1ste beheerscontract tussen BIO en de Belgische Staat aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad afgelopen april. Het lijst de missie, waarden, principes, prioritaire strategische pijlers en interventiemodaliteiten van BIO op voor de periode 2014-2018. Het vermeldt eveneens de financieringsmodaliteiten van BIO door de Belgische Staat en benadrukt dat het belangrijk is dat de verschillende actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking samen en aanvullend werken. Deze samenwerking heeft als doel toegang tot krediet te bieden aan micro, kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO) en bedrijven uit de sociale economie in de landen van interventie.

De MKMO’s blijven het belangrijkste doelwit van BIO’s interventies. De missie van BIO wordt tevens uitgebreid naar de ondersteuning van bedrijven uit de sociale economie en bedrijven die basisdiensten bieden aan de bevolking. Niet alleen worden investeringen mogelijk gemaakt in deze laatste sector, er wordt ook een Ondersteuningsfonds voor MKMO’s gecreëerd binnen BIO dat subsidies zal verlenen voor haalbaarheidsstudies, programma’s voor technische assistentie en training voor en na de investering.


De prioritaire strategische pijlers op vlak van sectoren worden in het beheerscontract bepaald als de financiële sector, landbouwsector, energiesector en infrastructuur die relevant is voor de ontwikkeling van MKMO’s.


Tevens bepaalt het beheerscontract de doelstellingen van de maatschappij: globale doelstelling, volume van de operaties en interne performantiedoelstellingen (met name op vlak van operationele kosten, rentabiliteit en ontwikkeling van een intern evaluatiesysteem). De beheerscontracten zorgen voor een stabiel operationeel kader waarbinnen BIO haar operaties efficiënt kan uit voeren: BIO beschikt over beheersautonomie in dit kader en de Belgische Staat verbindt zich ertoe de gepaste financiële middelen ter beschikking te stellen zodat BIO haar mandaat kan uitvoeren.

BIO is een ontwikkelingsfinancieringsinstelling opgericht door de Belgische Staat in 2001. Haar opdracht bestaat erin met haar investeringen de opkomst van een sterke privésector te ondersteunen in ontwikkelingslanden om er economische groei en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Deze nieuwe Wet maakt deel uit van het moderniseringsproces van ontwikkelingssamenwerking dat concreet vertaald werd bij het aannemen van een nieuwe Wet in 2013. Daarin wordt de doelstelling van de ontwikkelingssamenwerking bepaald als duurzame menselijke ontwikkeling door het promoten van acties die bijdragen tot inclusieve, eerlijke en duurzame economische groei.

Download het Koninklijk Besluit inzake het eerste beheerscontract tussen BIO en de Belgische Staat.

Voor meer informatie neem contact op met onze communicatiedienst:

Ann Olek - ann.olek@bio-invest.be

Lotje De Ridder - lotje.deridder [@] bio-invest.be

Terug