Persberichten

 • BIO verwelkomt nieuwe wet

 • 19.03.2014
 • Op 5 december heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuwe wet goedgekeurd ter wijziging van de Wet van 2001 tot oprichting van BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. BIO is verheugd over de nieuwe wet, waarin BIO de referentie wordt binnen de Ontwikkelingssamenwerking inzake de financiering van de lokale privésector.

 • Lees meer
 • Antwoord op de kritiek geuit op het ADDAX Bioenergy project in Sierra Leone

 • 11.06.2013
 • In de eerste plaats is het belangrijk te herhalen dat het project wordt gesteund of als voorbeeld aangehaald door de belangrijkste autoriteiten op vlak van voedselzekerheid: de Food and Agricultural Organisation (FAO) en de Speciale Rapporteur van de VN inzake recht op voedsel, Olivier De Schutter. Hij zegt over dit project: “Ik ben blij met de aandacht die Addax Bioenergy schonk aan de impactstudies en aan luisteren naar het volk. Het is een pilootervaring, als dit niet slaagt, dan betekent dat niets kan slagen.” Het project wordt ook positief ervaren door verschillende organisaties van het maatschappelijke middenveld in Sierra Leone* en is ook het onderwerp geweest van verschillende positieve of meer getemperde rapporten en artikels**.

 • Lees meer
 • Reactie van BIO op de artikelen die in de pers zijn verschenen

 • 19.04.2013
 • BIO wenst een aantal verkeerd voorgestelde feiten recht te zetten die met betrekking tot de instelling in de pers zijn verschenen. BIO ondersteunt KMO’s in ontwikkelingslanden in een groot aantal sectoren die banen en lokale toegevoegde waarde creëren. Sinds zijn oprichting heeft BIO, zowel rechtstreeks als via tussenstructuren, honderdduizenden eindbegunstigden in ontwikkelingslanden ondersteund. De door BIO gesteunde projecten hebben belangrijke positieve gevolgen voor de ontwikkeling van het lokale economische weefsel in de kansarme landen en voor de verbetering van de leefomstandigheden van de lokale bevolking.

 • Lees meer
 • Promoting local currency financing for SMEs

 • 26.02.2013
 • BIO’s first investment in Mozambique

  BIO has granted a USD 15m senior loan to Banco Comercial e de Investimentos (BCI), a commercial bank in Mozambique. The loan has been extended in local currency through a swap with TCX , and will be used by BCI for on-lending to SMEs. This is the first sizeable local currency transaction by a foreign lender, and also BIO’s first investment in Mozambique (a partner country of the Belgian Development Cooperation).

 • Lees meer
 • De evaluatie van BIO bevestigt zijn primordiale rol in Ontwikkelingssamenwerking

 • 14.01.2013
 • De instelling is een cruciaal instrument om de privésector te ondersteunen

  De Dienst van de Bijzondere Evaluator opgericht binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het Evaluatierapport van BIO gepubliceerd. BIO is verheugd over het gedane werk en omschrijft het rapport als constructief en bemoedigend. De Bijzondere Evaluator erkent de fundamentele rol van BIO en bevestigt dat de instelling een geschikt instrument is om de privésector in ontwikkelingslanden op een duurzame manier te ondersteunen.

 • Lees meer
 • Afvalwater omzetten in schone energie

 • 07.12.2012
 • Preview

  Vermindering van gasuitstoot en verbetering van de levensstandaard van de bevolking

  BIO heeft een lening van EUR 1,37 miljoen ondertekend met Thai Biogas Energy Co Ltd (TBEC), om de allereerste biogasinstallatie in Laos te financieren. Afvalwater van Lao Indochina Group Co Ltd (LIG), een bedrijf dat tapioca maakt van maniokwortels die hoofdzakelijk worden aangekocht bij kleine boeren, zal worden omgezet in gas. De steenkool die tot op heden werd gebruikt zal dus worden vervangen door schone en goedkope energie. LIG zal bijgevolg zijn belangrijke rol als verwerkingsbedrijf voor de lokale kleine boeren voortzetten, terwijl het broeikaseffect door gasuitstoot wordt verminderd. Het project zal ook bijdragen tot de wegwerking van de geurhinder dankzij de uitbreiding van de afvalwaterbehandelingstanks, alsook de productie van natuurlijke meststoffen uit het resterende slijk toelaten. Dit innovatief project zal de levensstandaard van de bevolking verbeteren en het inkomen van de kleine boeren en de fabrieksarbeiders verhogen.

 • Lees meer