Meten van onze impact

Afdrukken
Sinds 2015 gebruikt BIO een ex-ante ontwikkelingsevaluatie-instrument voor het structureren en documenteren van de ontwikkelingsgrondslag achter een bepaalde - rechtstreekse of onrechtstreekse - investering, door aan te geven hoe en in welke mate verwacht wordt dat de investering zal bijdragen aan BIO’s Ontwikkelingsdoelstellingen (BODs).

Om dat te bepalen, wordt elke potentiële investering beoordeeld op elke ontwikkelingsdoelstelling: primair, secundair of niet relevant. Het instrument evalueert tevens de financiële en niet-financiële additionaliteit van BIO aan het project, met een gelijkaardige scoremethodologie.

De BOD’s worden voor elke investering aangegeven. Zo dragen landbouwprojecten bij tot de voedselzekerheid en plattelandsontwikkeling; zo zijn de voornaamste doelstellingen van hernieuwbare energieprojecten de toegang tot basisdiensten (zijnde elektriciteit) en de strijd tegen klimaatverandering, en zo moeten investeringen in microfinancieringsinstellingen de toegang tot financiële diensten verbeteren (financiële inclusie).

Alle investeringen moeten ‘financieel additioneel’ zijn, wat betekent dat BIO zorgt voor financiering die niet beschikbaar is op de lokale markt van de klant, noch aangeboden wordt door internationale commerciële banken. Voor niet-financiële additionaliteit streeft BIO ernaar meerwaarde aan een project toe te voegen door andere diensten dan financiering aan te bieden, bijvoorbeeld door knowhow te leveren via een zetel in de raad van bestuur van de klant, het E&S-beheersysteem te verbeteren of productlijnen te helpen ontwikkelen om armere klanten te bereiken. Een aantal van die niet-financiële diensten kunnen mede worden gefinancierd door het MSME Support Fund van BIO.

Terug