Klachtenmechanisme

Afdrukken
Doelstelling en werking

BIO’s Klachtenmechanisme is een voorziening gecreëerd vanuit maatschappelijk bewustzijn, waarmee personen die (mogelijk) schade ondervinden van projecten gefinancierd door BIO, klachten en schadeclaims kunnen indienen. Op die manier wordt een meer inclusieve en duurzame ontwikkeling nagestreefd, en wordt een stem gegeven aan partijen die impact ondervinden van projecten van BIO.

Het klachtensysteem kadert in de dialoog met de lokale gemeenschappen en stakeholders die BIO tracht op te bouwen en te onderhouden als deel van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, en is tegelijk een belangrijk controle-instrument waarmee BIO de risico’s en de impact van haar projecten op een gestructureerde en permanente manier kan opvolgen.


De motieven op basis waarvan een klacht kan worden ingediend omvatten twee categorieën:

 • MILIEU & SOCIALE: Ernstige ongewenste effecten die verband houden met milieu- en sociale omstandigheden (werkomstandigheden, efficiënt gebruik van grondstoffen en vervuiling, etc.);
 • BESTUUR & INTEGRITEIT: Het niet respecteren van wettelijke bepalingen of afwijkingen van de good practices op vlak van witwasoperaties, fraude, corruptie, enz.


BIO’s Klachtenmechanisme zal kennis nemen van alle ingediende klachten en zal de klachtindieners op de hoogte houden van het verloop van de procedure. Het Mechanisme garandeert de strikte vertrouwelijkheid van de identiteit van de klachtindiener.

De procedure van het Klachtenmechanisme is hier beschikbaar.

Contactpersoon

Het beheer van BIO’s Klachtenmechanisme berust bij de afdeling Interne Audit, onder meer om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid ervan te waarborgen.
De Interne Audit rapporteert aan het Auditcomité en de Raad van Bestuur. Meer details over het bestuur van BIO zijn hier beschikbaar.


Vincent Lheureux
Senior Internal Auditor

Terug

Contactformulier

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Meer informatie
  • Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB
  • Toegestane bestandstypen txt,png,gif,jpg,jpeg,
   avi,mpg,mpeg,mkv,pdf,doc,docx,odt,xls en xlsx
Visual verification Probeer een ander beeld
*
Typ de code hierboven weergegeven