Evaluatie van BIO

07.05.2013
Preview
BIO is eind 2012 het voorwerp geweest van een externe evaluatie door de Dienst Bijzondere Evaluatie die is opgericht binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het rapport dat in januari 2013 werd gepubliceerd, erkent de fundamentele rol die BIO speelt en bevestigt dat de onderneming een geschikt instrument is om de private sector in de ontwikkelingslanden op duurzame wijze te ondersteunen. Klik hier om het verslag te downloaden.