Duurzame ontwikkelings- doelstellingen

Afdrukken
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s) zijn een universele oproep tot actie om een einde te make aan armoede, onze planeet te beschermen en te zorgen voor een vreedzaam en welvarend leven voor iedereen.

De 17 SDG’s bouwen voort op het succes van de Milleniumdoelstellingen maar behelzen ook nieuwe domeinen zoals onder meer klimaatverandering, economische ongelijkheid, innovatie, duurzame consumptie, vrede en rechtvaardigheid. De doelstellingen zijn onderling verbonden – vaak moeten om een bepaalde doelstelling te bereiken, problemen worden aangepakt die in eerste instantie samenhangen met een andere doelstelling.

De SDG’s zijn bedoeld om in een kader van partnerschap en pragmatisme de juiste keuzes te maken om het leven voor de toekomstige generaties op een duurzame manier te verbeteren. Ze bieden duidelijke richtlijnen en doelen waarvoor alle landen zich kunnen engageren in functie van hun eigen prioriteiten en de milieu-uitdagingen voor de wereld in haar geheel.

De SDG’s vormen een inclusief programma.

Ze pakken de hoofdoorzaken van armoede aan en zetten aan tot een gezamenlijke inspanning om de situatie voor de planeet en haar bevolking ten goede te veranderen.

“Het bestrijden van armoede, gekoppeld aan het engagement om niemand aan zijn lot over te laten, staat centraal in de Agenda 2030.”

De Agenda biedt een unieke opportuniteit om de wereld op weg te zetten naar meer welvaart en een duurzamere ontwikkeling.Bij haar investeringen in projecten in de privésector is de kerntaak van BIO het leveren van een structurele en positieve bijdrage aan de socio-economische groei van de gastlanden en hun bevolking, in overeenstemming met SDG 1 – Geen armoede.

alt

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie beoogt toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. 35% van BIO’s nieuwe investeringen in 2017 waren projecten in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Deze investeringen dragen bij tot een verhoogde elektriciteitsproductie, halen de uitstoot van broeikasgassen omlaag en verbeteren de toegankelijkheid van energie voor huishoudens en kmo’s. Betrouwbare toegang tot energie is cruciaal voor de ontwikkeling van de privésector.
SDG 8 Eerlijk werk en economische groei promoot gestage, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen. Alle investeringen van BIO dragen bij tot lokale economische groei via jobcreatie, verhoogde productie, positieve impact op export en toegang tot financiële diensten. De privésector speelt een belangrijke rol in het ondersteunen en creëren van jobs en in het stijgen van de lonen, en legt op die manier de basis voor het bestrijden van armoede.
SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur draait om het bouwen van robuuste infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en het stimuleren van innovatie. BIO’s investeringen dragen op diverse manieren bij tot deze doelstelling. Ze zorgen er onder meer voor dat kmo’s een vlottere toegang hebben tot financiële diensten en technologie, en ondersteunen hen bij het veroveren van een plaats in de waardeketen en op de commerciële markt.
SDG10 Ongelijkheid verminderen streeft ernaar ongelijkheid te verminderen in en tussen landen, onder meer door te zorgen voor een gestage stijging van het inkomen van de armste 40% van de bevolking. BIO’s rechtstreekse en onrechtstreekse investeringen in microfinancieringsinstellingen (die in 2017 23% van de totale nieuwe verbintenissen uitmaakten) bevorderen en versterken sociale en economische inclusie, waardoor ze sterk bijdragen tot deze doelstelling.

Om de SDG’s te bereiken moeten regeringen, de privésector en de burgerbevolking samenwerken, zodat we onze planeet in een betere staat kunnen achterlaten voor de toekomstige generaties.

Hebt u een project dat de SDG’s bevordert? Lees hier hoe we u kunnen helpen.


Terug